אבחון וליווי ארגוני אסטרטגי

מעסיקים

מחפשים עובדים ?

מלאו את הפרטים הבאים וניצור עמכם קשר בהקדם:

מנכ"ל טוב יודע שבכדי להצליח עליו להכיר את הסביבה העסקית שלו בצורה הטובה ביותר על כל היבטיה ולהקיף את עצמו באנשים הטובים ביותר בתפקידי המפתח בארגון שיסייעו לו להוביל את הארגון שלו קדימה. כמנכ"ל עלייך לבנות אסטרטגיה עסקית ולהתוות מדיניות ולאפשר למנהלים המקצועיים להתאים את היחידות העסקיות שלהן אל האסטרטגיה שבחרת וכאן אנחנו נכנסים לתמונה ומעמידים לרשותך צוות מקצועי שילווה אותך.
אנו נסייע לך לאבחן את הצרכים של הארגון שלך, לזהות חזקות, הזדמנויות, חולשות ואיומים אל מול השוק בו הפועל ולהניח על שולחנך המלצות מקצועיות בנוגע לאופן הטיפול בנושאים שמעכבים אותך התרבות ארגונית – ערכים, עמדות ותפיסות רווחות, המלצות בנוגע לשינוי המבנה הארגוני והתאמתו לפעילות החברה, נהלים ומדיניות עבודה, אפקטיביות ויעילות תהליכי העבודה והעובדים, שיטות הניהול והמנהיגות, ניהול מוטיבציה, האווירה בארגון, בהירות הגדרות התפקידים למנהלים ועובדים, התאמה בין הגדרת התפקיד ליעדים, תקשורת פנים ארגונית, תהליכי גיוס וקליטה, תהליכי ניוד וקידום עובדים, תהליכי שימור עובדים והקטנת תחלופה, שגרות ניהול וכו'.

מה אקבל בסוף הדרך?

דו"ח מפורט אשר יכלול התייחסות לכל אחד מהממדים שנבחנו, תוך ציון חוזקות ונושאים לשימור מחד, ותחומים לשיפור, מאידך.

התייחסות למבנה הארגוני הקיים ובהתאם לצורך, הצעה לשינוי המבנה הארגוני כך שיתאים להשגת היעדים האסטרטגיים של החברה, כפי שאתה הגדרת אותם.

נבצע ניתוח עיסוק, הגדרות תפקידים ותחומי אחריות  בפועל למנהלים הבכירים במטה שלך ובהתאם לכך נזהה ונצביע על פערים בין המציאות הקיימות להגדרת התפקיד החדשה ונביא אל שולחנך המלצות לשינויים הן בתמהיל ההון האנושי בארגון והן בהגדרות התפקידים והכישורים הנדרשים למשרות.

אבחון של תהליכי העבודה הקריטיים בארגון על מנת לזהות את "צוואר הבקבוק", בעיות תקשורת וממשקי העבודה בין האגפים ומחלקות השונות, סיוע בטיפול בהתנגדויות לשינוי מתוך הארגון.

המלצה לתוכנית עבודה שנתית בהתאם לצרכים שאובחנו וכן ליווי הנהלת החברה ביישום המלצות האבחון.

מנכ"ל טוב יודע שבכדי להצליח עליו להכיר את הסביבה העסקית שלו בצורה הטובה ביותר על כל היבטיה ולהקיף את עצמו באנשים הטובים ביותר בתפקידי המפתח בארגון שיסייעו לו להוביל את הארגון שלו קדימה. כמנכ"ל עלייך לבנות אסטרטגיה עסקית ולהתוות מדיניות ולאפשר למנהלים המקצועיים להתאים את היחידות העסקיות שלהן אל האסטרטגיה שבחרת וכאן אנחנו נכנסים לתמונה ומעמידים לרשותך צוות מקצועי שילווה אותך.
אנו נסייע לך לאבחן את הצרכים של הארגון שלך, לזהות חזקות, הזדמנויות, חולשות ואיומים אל מול השוק בו הפועל ולהניח על שולחנך המלצות מקצועיות בנוגע לאופן הטיפול בנושאים שמעכבים אותך התרבות ארגונית – ערכים, עמדות ותפיסות רווחות, המלצות בנוגע לשינוי המבנה הארגוני והתאמתו לפעילות החברה, נהלים ומדיניות עבודה, אפקטיביות ויעילות תהליכי העבודה והעובדים, שיטות הניהול והמנהיגות, ניהול מוטיבציה, האווירה בארגון, בהירות הגדרות התפקידים למנהלים ועובדים, התאמה בין הגדרת התפקיד ליעדים, תקשורת פנים ארגונית, תהליכי גיוס וקליטה, תהליכי ניוד וקידום עובדים, תהליכי שימור עובדים והקטנת תחלופה, שגרות ניהול וכו'.

מה אקבל בסוף הדרך?

דו"ח מפורט אשר יכלול התייחסות לכל אחד מהממדים שנבחנו, תוך ציון חוזקות ונושאים לשימור מחד, ותחומים לשיפור, מאידך.

התייחסות למבנה הארגוני הקיים ובהתאם לצורך, הצעה לשינוי המבנה הארגוני כך שיתאים להשגת היעדים האסטרטגיים של החברה, כפי שאתה הגדרת אותם.

נבצע ניתוח עיסוק, הגדרות תפקידים ותחומי אחריות  בפועל למנהלים הבכירים במטה שלך ובהתאם לכך נזהה ונצביע על פערים בין המציאות הקיימות להגדרת התפקיד החדשה ונביא אל שולחנך המלצות לשינויים הן בתמהיל ההון האנושי בארגון והן בהגדרות התפקידים והכישורים הנדרשים למשרות.

אבחון של תהליכי העבודה הקריטיים בארגון על מנת לזהות את "צוואר הבקבוק", בעיות תקשורת וממשקי העבודה בין האגפים ומחלקות השונות, סיוע בטיפול בהתנגדויות לשינוי מתוך הארגון.

המלצה לתוכנית עבודה שנתית בהתאם לצרכים שאובחנו וכן ליווי הנהלת החברה ביישום המלצות האבחון.

מעסיקים

מחפשים עובדים ?

מלאו את הפרטים הבאים וניצור עמכם קשר בהקדם: