מדיניות איכות

קאי פתרונות כוח אדם ומשאבי אנוש

חיפוש משרות :

קאי (אוקיאנוס) פתרונות כוח אדם בע"מ & מנופאי אוקיינוס בע"מ 

החברות רואות בהשגת רמת איכות גבוהה לשירותיה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, החברות רואות בזה תנאי הכרחי.

הנהלת החברות מאמינה שבסיס זה הכרחי, כדי להבטיח אספקת שירותים העומדים בדרישות הלקוח.

פרוט עקרונות מדיניות האיכות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם:

  • מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים, קיצור זמני תגובה ואספקה מוצרים ברמה איכותית גבוהה. 
  • פיתוח מדדי איכות במתן שירות והטמעת תרבות איכות והפקת לקחים.
  • הגדרה ובקרה של תהליכי שירות  ובדיקה שיבטיחו שימור והוספת לקוחות מרוצים.
  • אבטחת איכות יעילה בכל הדרגים תמנע הוצאות מיותרות ותתרום לפעילותה היעילה של החברה.
  • מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות של מנהלים.
  • בקרה על ספקים וקבלני משנה.
  • עמידה בחוקים, צווים ותקנות.
  • כוח אדם, תוך הכשרתו באופן שוטף.
  • אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO:9001:2015
  • דרישות איכות מספקי מנה"ר
  • שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות.

החברות תפעלנה בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה.