מדיניות משולבת -איכות ובטיחות

מנופאי אוקיינוס

הנהלת החברה מתחייבת לפעול על פי העקרונות הבאים:

 

 • עמידה בחוקים, צווים, תקנות, תקנים ודרישות אחרות לבטיחותם של העובדים והמבקרים בארגון, ולאיכות השירותים והשירות המסופק ללקוחות החברה.
 • מחויבות לספק סביבת עבודה ותנאים נאותים לבטיחות ובריאות העובדים למניעת פציעות ומחלות תעסוקה ולשיפור מתמיד של מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 • סילוק מידי של מפגעים והקטנה של הסיכונים שעובדי החברה ואורחיה חשופים להם לרמת הסיכון הקביל ושמירה על בריאות העובדים.
 • מחויבות לשיתוף והתייעצות עם העובדים ונציגיהם בנוגע לתכנון, הטמעה, הערכת ביצועים וביצוע פעולות נדרשות  לשיפור מערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 • ביצוע מקצועי, יעיל ואפקטיבי של תהליכים.
 • שאיפה להתאמה מלאה לדרישות לקוח ושביעות רצונו.
 • בקרה מתמדת על איכות השירותים והשירות ללקוח.
 • הובלת סקרי הנהלה וקביעת יעדים שנתיים לשיפור מערכת הניהול המשולבת, התאמתה ויעילותה.
 • הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת המשאב האנושי. 
 • שאיפה למצוינות ושיפור מתמיד בכל תחומי פעילות החברה.
 • המדיניות תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה.

 

 

רם גרשון, מנכ"ל החברה