סיום העסקה בהתאם לפסיקה - חובת שימוע

יש סיבות רבות שבגללן אנשים מאבדים את מקום עבודתם ולפי הסיבות כך גם חובת המעסיק ליידע את העובד בצורה נאותה. מדובר בסיבות של הפסקת עבודה שיכולות להיות כתוצאה מסיבות של התרשלות בעבודה או חוסר התאמה קיצוני הן במקצועיות ובטיב העבודה והן בשל חוסר השתלבות, אבל בכל מקרה מובן מאליו שפיטורין אינם הודעה שקל לקבל. זו אינה משימה נעימה גם למעסיק מעבר לכך שזו אינה בשורה קלה לאף עובד. חברת כח אדם באשקלון מייעצת למעסיקים לחשוב על הסיטואציה האנושית בתקופה לא קלה זו. לכן, מלבד חובת הציות לחוק כיצד לפטר עובד, יש לנהוג במידת האפשר בצורה אנושית ואמפתית, להבין שזו שעתו הקשה של העובד ושגם למעסיק לא קל. זה נוסף להוראת החוק המחייב שימוע שיתבצע בתום לב והאפשרות לשנות את הגזירה.

מהי חובת השימוע?

על פי חוק ופסיקות בית המשפט יש כמה מקרים שבהם למעסיק יש חובת שימוע לעובד לפני פיטורין, ויש להן תוקף בעיקר במגזר הפרטי שבו מעסיק רוצה להיות גמיש יותר ולהבטיח את טיב העבודה של העובד שלו. קאי פתרונות כח אדם מזכירה כי המעסיקים חייבים לפעול בתום לב וסיבות הפסקת העבודה חייבות להיות חוקיות ולא כגחמה. שימוע ייעשה במקרים כאלה כדי לתת לעובד הזדמנות לשנות את ההחלטה ולהוכיח את השתדלותו לתקן מה שהיה בו צורך לתקן. בשימוע יישמעו כל הנימוקים לפיטורים והעובד יוכל לטעון כנגדם. 

מה קורה כשאין שימוע?

שימוע מחייב כל מעסיק ולכן אם פוטר עובד ללא שימוע יש לעובד זכות לתבוע אותו. חברת קאי כח אדם ממליצה לכולם לשמור על החוק ולעובד לעשות את המירב והמיטב שביכולתו כדי לשמור על מקום עבודתו. במידה וחש שפוטר שלא כדין או שלא בתום לב הרי ששמורה בפניו הזכות גם להגן על עצמו בבית הדין לענייני עבודה. גם בימים של חיפוש עבודה באשקלון בתקופה לא קלה, אין סיבה לוותר על זכויות ועל התנהגות אנושית ונימוס בסיסי. אם בעבר השימוע היה מחויב רק במגזר הציבורי, הרי שהיום גם במגזר הפרטי הוא חובה חוקית ולכן משנה לחלוטין את מתכונת יחסי העבודה. זה הוגן הרבה יותר להקשיב לעובד ולאפשר לו לשכנע אותנו לשנות את דעת המעסיק כאשר זה אפשרי.