צוות החברה

קאי פתרונות כוח אדם ומשאבי אנוש

חיפוש משרות :

צוות החברה

רם גרשון, מנכ"ל החברה

רו"ח שמעון קדוש, משנה למנכ"ל

יובל זרביאן, סמנכ"ל תפעול

חיה כהנא, מנהלת המשרד